Çerez Örnek
canlı destek

TÜBİTAK Projelerimiz

 

Yürütücülüğünü yaptığımız dış kaynaklı projelerin bilgileri aşağıda verilmiştir:

Atakan Sukatar, 115Z184 nolu TÜBİTAK projesi, “Chlamydomonas Türünde Eye2 Proteininin Mavi-Işık Sinyal iletimindeki Rolü", 01.11.2015-01.11.2017, 362748 TL

Atakan Sukatar, 114Y249 nolu TÜBİTAK projesi, “Bafa Gölü'nde Bulunan Toksik Nodularia spumigena Mertens In Jürgens 1822 Türünün Çoğalmasına ve Toksisitesine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması", 15.01.2015-15.07.2017, 231816 TL

Atakan Sukatar, 111T601 nolu TÜBİTAK projesi, “İzmir Kıyılarında Bulunan Caulerpa racemosa Varyetelerinin Belirlenmesi ve ITS (Internal Transcript Spacer) Bölgelerinin Cezayir Varyeteleri ile Karşılaştırılması", 01.11.2011-01.11.2012, 19190 TL

Atakan Sukatar, 109T037 nolu TÜBİTAK projesi, "İzmir İlindeki Sıcak Su Kaynaklarından İzole Edilen Mavi-Yeşil Alglerin (Siyanobakterilerin) Toksinlerinin Araştırılması", 01.05.2009-01.05.2010, 24700 TL

Atakan Sukatar, 108T758 nolu TÜBİTAK projesi, "Bazı Diatomelerin (Bacillariophyceae) İzolasyonu, Kültürü ve Polimerik Malzemelerde Katki Malzemesi Olarak Kullanımı", 01.05.2009-01.11.2011, 134810 TL

Atakan Sukatar, 103T066 nolu TÜBİTAK projesi, "Ege Bölgesinde Gelişen Epifitik Likenlerin Radyonüklid Biyomonitörü Olarak Değerlendirilmesi", 01.08.2003-08.02.2017,

Ayhan Şenkardeşler, 215Z342 nolu TÜBİTAK projesi, “Bozdağlar’ın (İzmir, Manisa) Liken Biyotası ve Kemotip Zenginliği”, 1/6/2016-1/6/2019, 403403 TL

Ayhan Şenkardeşler, 210T022 nolu TÜBİTAK projesi, “Türkiye’de Yayılış Gösteren Usnea Cinsinin Revizyonu", 1.3.2011–1.7.2014, 200450 TL

Ayhan Şenkardeşler, 106T628 nolu TÜBİTAK projesi, “Afyon ve Uşak İllerinin Liken Biyoçeşitliliği ile Absisik Asidin Simbiyotik İlişkideki Rolü", 1.4.2008–1.10.2011, 84240 TL

Çinel Köksal Karayıldırım, 119Z028 nolu TÜBİTAK projesi, “İnsan Mesane Kanser Hücreleri Üzerine Prunetin İndüklü Apoptoz Mekanizmasının Belirlenmesi", 2019, 44998 TL

Dinçer Ayaz, 116Z359 nolu TÜBİTAK projesi, “Yarı Sucul Yılan Natrix Natrix (Linnaeus, 1758) ve Su Yılanı Natrix Tessellata (Laurenti, 1768)' nın Işıklı Gölü (Çivril/Denizli) ve Karamık Gölü (Afyon) Popülasyonlarının Dinamiğinin Araştırılması”, 2017-devam Ediyor, 553.066,00 TL

Dinçer Ayaz, 110T927 nolu TÜBİTAK projesi, “Akdeniz Bölgesi’nde Yaşayan Emys orbicularis Türünün Tehdit Altındaki Populasyonlarının Durumu ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılarak Koruma Stratejisine Yönelik Eylem Planlarının Oluşturulması”, 2011-2014, 132.773,00 TL

Dinçer Ayaz, 114Z055 nolu TÜBİTAK projesi, “Türkiye'de Yaşayan Agamidae (Squamata: Sauria) Familyası Türlerinde "Yağmur İçme" (Rain-Harvesting) Davranışının Araştırılması”, 2014-2015, 29.741,00 TL

Dinçer Ayaz, 103T189 nolu TÜBİTAK projesi, “Türkiye Emys orbicularis (Testudinata: Emydidae), Mauremys caspica (Testudinata: Bataguridae) ve Mauremys rivulata (Testudinata: Bataguridae) Tatlısu Kaplumbağası Türlerinin Sistematik Revizyonu, Ekolojileri ve Populasyon Durumları”, 2004-2007, 30.500,00 TL

Dinçer Ayaz, 2018Z022 Nolu TÜBİTAK Projesi, “Bir Davranışın Anatomisi: Yağmur-İçme Davranışı Gösteren Tüm Kertenkelelerin Dünya Ölçeğinde Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, 2019-devam ediyor, 44.000 TL

Güven Özdemir, 113Y002 nolu TÜBİTAK projesi, "İki Aşamalı Anaerobik Reaktör Sisteminde Pta Atıksuyunun Biyoparçalanması", 29000 TL

Güven Özdemir, İYTE Teknoloji Geliştirme Bölgesi Projesi, "PETKİM Kompleksi Atık Giderme Ünitesinde Bulunan Arıtım Sisteminde Bakterilerin Tanınması, Çeşitli Hidrokarbonları Parçalayan Yeni Bakteri Kültürlerinin Elde Edilmesi ve Sisteme Aşılanması", 18000 TL

Güven Özdemir, 639.STZ.2010-2 nolu SANTEZ projesi, "Atıksuların Arıtımında Kullanılmak Üzere Çeşitli Ksenobiyotik Hidrokarbonları Parçalayan Aşı Kültürü Elde Edilmesi", 391000 TL

Güven Özdemir, 719.STZ.2014 nolu SANTEZ projesi, "Atıksu Arıtımı İçin Adapte Aşı Kültürünün Stabilize Edilmesi", 405813 TL

Güven Özdemir, 115Y455 nolu TÜBİTAK projesi, "Petrokimya Endüstrisindeki Gaz Emisyonlarının Biyoteknolojik Olarak Değerlendirilmesinin Araştırılması", 30000 TL

Güven Özdemir, Sağlık Bakanlığı Projesi, "Konya ve Sanlıurfa İllerinde Evsinegi ve Sivrisineklerin InsektisitlereKarsı Gelistirdigi Direnç Haritasının Konya ve Sanlıurfa Illerinde Evsinegi ve Sivrisineklerin InsektisitlereKarsı Gelistirdigi Direnç Haritasının Olusturulması Projesi", 99000 TL

İnci Tüney Kızılkaya,113Z490 nolu TÜBİTAK projesi, "Cystoseira Türünde Florotanin Üretimine Etki Eden Epifitik Mikroflora ile Bu Mikroflora Yapısına Etki Eden Ekolojik Ve Mevsimsel Değişkenlerin Incelenmesi", 15.10.2013-15.10.2014, 30000 TL

İnci Tüney Kızılkaya, TUR/SGP/OP5/STAR/BD/13/02 nolu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP-SGP) projesi, "Balon balığının (Lagocephalus sceleratus) etkilerinin ve alternatif değerlendirme yöntemlerinin saptanması", 01.04.2013-01.06.2014, 40000 USD

Yürütücülüğünü yaptığımız bu projelerin dışında çok daha fazla araştırmacı veya danışman olarak katıldığımız projeler bulunmakta olup, burada verilmemiştir

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ