Çerez Örnek
canlı destek

Vizyon-Misyon

Misyon: Yaşam bilimleriyle ilgili temel bilgi ve kavramları edinmiş; ilgili sektörlerde başarılı olan, bireysel/takım çalışması ile problem çözebilen ve sonuçlarını yorumlayabilen; sanayi, teknoloji, enerji ve sağlık gibi ArGe, ÜrGe ve İnovasyon faaliyetlerinde Biyoloji bilgilerini kullanabilen; etik değerleri özümsemiş, yaşam boyu öğrenme bilinci kazandırılmış, yeni fikir ve gelişime açık, alanı ile ilgili yenilikleri takip eden, çevre koruma ve sürdürülebilirlik ilkelerine duyarlı, ulusal ve uluslararası paydaşları ile çeşitli platformlarda etkileşimde bulunabilen mezunlar yetiştirmektir.

 

Vizyon: Ulusal ve Uluslararası düzeyde Biyoloji alanında ArGe, ÜrGe ve İnovasyon konusunda özgün araştırmalar yürüten; buradan edindiği birikimleriyle Biyoloji ile ilgili alanlarda karşılaşılan problemleri çözebilen ve çağdaş teknikleri kullanabilen mezunlar yetiştiren; uluslararası standartlarda uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim sunan bir bölüm olmaktır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ