canlı destek

Vizyon-Misyon

 

Misyonumuz:

  • Atatürk ilkeleri ışığında, yükseköğretim ilke ve yasaları çerçevesinde eğitim ve araştırma hizmetleri sağlamak
  • Uluslararası düzeyde, ülke menfaat ve gereklerine paralel bilim üretmek
  • Üniversite-sanayi işbirliğine destek olmak
  • Kendine güvenen, bilimsel etiğe bağlı, toplumsal ve ortak değerlere saygılı, katılımcı, paylaşımcı, yenilikçi, çağdaş ve üretken bireyler yetiştirmektir

 

Vizyonumuz: "Temel ve beşeri bilimler alanında ulusal menfaatler çerçevesinde ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir nitelikte eğitim, araştırma ve uygulama yapan bir bölüm olmaktır"


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ