EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

 

        MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 

Prof. Dr. Cemal ÜN

(Anabilim Dalı Başkanı)

Tel : 0232 3115465

Dahili : 5465

E-posta: cemal.un@ege.edu.tr

 

Prof. Dr. Remziye DEVECİ

Tel : 0232 3112823

Dahili : 2823

E-posta: remziye.deveci@ege.edu.tr

 

Doç. Dr. Savaş İZZETOĞLU

Tel : 0232 3112419

Dahili : 2419

E-posta: savas.izzetoglu@ege.edu.tr

 

Doç. Dr. Evren KOBAN BAŞTANLAR

Tel : 02323112419

Dahili : 2419

E-posta:evren.koban.bastanlar@ege.edu.tr

 

Doç. Dr. Hüseyin CAN

Tel : 0232 3115186

Dahili : 5186

 

E-posta: huseyin.can@ege.edu.tr

 

Dr. Umut ŞAHAR

Tel : 0232 3115186

Dahili : 5186

E-posta: umut.sahar@ege.edu.tr

 

Araş. Gör. Ecem ŞENER

Tel : 02323115186

Dahili :5186

E-posta: ecem.sener@ege.edu.tr